DỊCH VỤ

THUÊ MUA TÀI CHÍNH
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung dài hạn để đầu tư tài sản, khoản tiền khách hàng phải trả trước tương đối thấp so với giá trị của tài sản
Đọc tiếp